Tjenester

Full Kontroll

Betalservice er et selskap som jobber for å gjøre betaling enklere for våre kunder.

Vi har siden 2022 jobbet for å gjøre betaling enklere for våre kunder over hele landet. Vi synes det skal være lett og oversiktlig å jevne ut betalinger, slik at du får den oversikten og forutsigbarheten du trenger i hverdagen. Med Betalservice får du kontroll på regningene dine fra måned til måned, med jevn betaling gjennom helet året. Da slipper du å bekymre deg for store variasjoner fra måned til måned.

Vi har ingen bindingstid eller skjulte gebyrer. Du betaler 59 kr hver måned for våre tjenester, slik at det blir enkelt for deg å holde oversikt. Vi tilbyr betalingstjenester for strømregningen, og etter hvert vil vi også kunne tilby betalingsløsninger for mobilregningen.

Se avtalevilkår for Full Kontroll

Nyttig å vite om betalingstjenesten Full Kontroll

Med tjenesten Full Kontroll får du ganske enkelt fordelt kostnadene dine gjennom året – slik at du betaler et jevnt beløp hver måned.

Fordi strømforbruket stadig endrer seg, vil det jevne beløpet noen måneder være høyere enn det faktiske forbruket ditt, andre måneder vil det være lavere. Men gjennom året jevner dette seg ut, slik at du ender opp med å betale det samme for strømmen som du ellers ville gjort. Full Kontroll er ikke en strømavtale, men en betalingstjeneste du bestiller i tillegg til den avtalen du allerede har.

Hvorfor endres beløpet?
Beløpet endres for at det skal bli bedre balanse mellom det du betaler inn og ditt faktiske strømforbruk. Vanlige grunner til at beløpet endres kan være:

Strømforbruk
Om ditt forbruk er vesentlig høyere eller lavere enn det var tidligere, endres beløpet for å passe bedre til forbruket.

Strømpriser
Om strømprisene i markedet har vært høyere eller lavere enn normalt over en lengre periode, kan også det føre til at beløpet må endres.

Flere strømmålere
Om du for eksempel har lagt til en leilighet eller hytte i ditt kundeforhold hos din strømleverandør, vil beløpet bli høyere.

Flytting
Om du har flyttet og overtatt en ny strømmåler, vil vi beregne beløpet på nytt utifra historikken til den nye strømmåleren. Etter hvert som du bruker strøm i den nye boligen vil forventet årsforbruk justeres hos din netteier. Dette kan føre til at beløpet endres. 

Hvordan fungerer min saldo?
På fakturaen fra Betalservice finner du din saldo på faktureringstidspunktet. Du finner også oppdatert saldo på Min side hos din strømleverandør. Den viser om du har betalt inn mer eller mindre enn ditt faktiske forbruk frem til fakturering. Saldoen vil naturlig variere fra måned til måned, siden du betaler samme beløp om vinteren som om sommeren. Men om avviket blir for stort over tid, endres beløpet du skal betale for å unngå for stor negativ eller positiv saldo.